Я гашу кредит

 
 
кредит за къща на селоклара
000 023