Я гашу кредит

 
 
погасяване на друг заемМариана
000 052